LLENÇOL CUNA 70 PIRUL.ROMANTIC

Joc de llençols de cotó, per llitet de baranes de 70x140, es composa de tres peces, llençol de sobre, baixera i coixinera.
Tornar al llistat
Top